Basar på Utbjoa Bedehus
Av: Marit Eikehaugen  08.04.2019

Det blir basar for Utbjoa Bedehus, lørdag 13. april kl. 16:00. Alle er velkommen!