Bjoa Båtlag - Innkalling til Årsmøte
Av: Marit Eikehaugen  12.02.2019

Bjoa Båtlag holder årsmøte på Bjoa Helsehus torsdag 28. mars kl. 19:00. Det blir enkel servering. Alle medlemmer er velkommen.


Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet må være innlevert skiftlig til styret, eller på mail: post@bjoabaatlag.no innen torsdag 28 februar.

Saksliste:

Årsmelding
Regnskap
Handlingsplan
Valg

Hilsen
Styret Bjoa Båtlag