Ny nyhetsteneste på Bjoanett
Av: Jarle Sandsgård 20.03.2000

Det blir nå arbeidd med ei ny, eigenutvikla nyheitsteneste på Bjoanett. Deler av tenesta er allereie teken i bruk.

På samme måte som for annonsene, vil brukarane etter kvart sjølv kunne leggje inn nyheiter på Bjoanett.

Det er tenkt at denne tenesta skal liggja open for alle.På denne måten vil ein kunne halde kvarandre oppdatert på kva som skjer i bygda.

Viser det seg at tenesta blir misbrukt, vil Bjoanett leggje opp brukarnamn og passord, slik at berre "skikka journalistar" får tilgong til å leggje inn artiklar.Har du ein journalist i magen, burde dette vere ein måte la han få utfalde seg på!