Bli medlem
Logg inn
Framsida
Artikkel-arkiv
Kalendar
Fotoalbum
Links

Gjestebok

Legg inn artikkel
Legg inn arrangement
Legg inn annonse

Tilbakemelding/tips

Om Bjoanett

Medlem i Bjoanett
Som medlem i Bjoanett kan du allereie nå nyte godt av ein del fordelar, og på sikt vil det bli fleire.
Medlemskapet kostar ingenting, og opplysningane du registrerer vil ikkje bli frigjort til andre.

La Bjoanett halde oversikt
Ved å melde deg inn som medlem vil Bjoanett kunne halde oversikt for deg. Du får tilgang til ei eiga side som fortel deg kva som er nytt sidan sist du var innom.

Forenkle registrering av artiklar m.m.
Når du registrerer deg som medlem i Bjoanett blir du beden om å skrive inn namn og adresse. Dette hugsar Bjoanett, og hjelper deg med å fylle ut informasjon i alle registreringsskjema.

Publisér "på direkten"
Som medlem i Bjoanett kan du, viss du ber om det, få administrere dine eigne bidrag. Dette vil sei at når du har registrert ein artikkel eller eit arrangement, kan du sjølv leggje denne ut på nettet.
Send ein epost til Jarle Sandsgård og be om å få bli "utgjevar".
Førenamn
Mellomnamn
Etternnamn
Adresse
Postnr og stad
E-post
Heimeside
Telefon
Telefaks
   
Ønska brukarnamn