Bli medlem
Logg inn
Framsida
Artikkel-arkiv
Kalendar
Fotoalbum
Links

Gjestebok

Legg inn artikkel
Legg inn arrangement
Legg inn annonse

Tilbakemelding/tips

Om Bjoanett

Etternavn
Fornavn
Adresse
Postnr og sted
Telefon
E-post
Nyhetskategori
Prioritet
Registrert
05.12.2021
Legges ut første gang
Aktuell til dato
(Berre for kategoriar med egne "boksar" på framsida)
Overskrift
Ingress
Artikkel
Bilde ID
(Nytt system)

Skriv inn id-nr for bilde fra fotoalbum (g2_itemId)
g2_temId finn ein ved å føre muspeikaren over bildet og sjå på linken som kjem fram statuslinja nederst på skjermen.
Alternativt kan ein høgreklikke på bildet, velge Egenskaper (Properties) og sjå på linken til bildet der.
I linken finn ein eit tal bak g2_itemId som skal skrivast inn i feltet her.

Eks: 'http://bjoanett.no/gallery2/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=18&g2_serialNumber

Klikk her for å åpne fotoalbum for å finne bilde.
Nye bilder kan også lastast opp til det nye fotoalbumet


For å sette inn bilde i tekst bruker ein følgande HTML-kode inne i teksten
<IMG SRC="/bilde.php?id=1234" WIDTH="300">, der 1234 byttast ut med bilde-id

Bilde ID (g2_itemId): (Lagret id: )
Bilde
Gammelt system
(Fra gammalt system, bruk helst bilde fra fotoalbum)
Last opp bilde

Verifikasjon

For å hindre at automatiserte system fyller sida vår med all slags søppel må du fylle inn ein verifikasjonskode. Skriv inn følgande kode i feltet under: GPD