Bli medlem
Logg inn
Framsida
Artikkel-arkiv
Kalendar
Fotoalbum
Links

Gjestebok

Legg inn artikkel
Legg inn arrangement
Legg inn annonse

Tilbakemelding/tips

Om Bjoanett

Der vegane møtest er graset er grønast - eller omvendt?
Av: Marit Eikehaugen 23.01.2003

Vi har fått et nytt forum her på Bjoanett. I kristtornhjørnet, der julepynten vår tidligere stod, har Jarle nå lagt klart for et nytt diskusjonsforum. Med ukentlig nytt tema vil vi invitere deg til å lufte tanker og meninger med andre. Som innbygger i Ølen kommune, "der vegane møtest", skal du om 3 uker ta stilling til ekteskap med naboen, der "graset er grønast". Har du tenkt gjennom saken, eller bryr du deg ikke? 18. februar er det for sent.

Fra Stavanger Aftenblads internettsider henter vi denne artikkelen:

Kommunene er ikke fattige
Publisert 14. juni 2002. Av: Arvid Berentsen.

Forskere mener at kommuner som slår seg sammen, årlig kan spare inntil 12 millioner kroner i administrasjonskostnader.

OSLO: Det mener flere forskere som har utredet mulige kommunesammenslåinger i Norge. Vindafjord og Ølen ville, ifølge en utredning forsker Thomas Laudal ved Rogalandsforskning har gjort, spart 6,5 millioner kroner i årlige administrasjonskostnader på å slå seg sammen.

Lenger nord på Vestlandet kunne kommunene Hyllestad, Askvoll og Fjaler spart inntil 12 millioner kroner i administrasjonsutgifter på å fusjonere. Regnestykket for disse kommunene er utarbeidet av forsker Karl Gunnar Sanda ved Telemarksforskning. Sanda har også estimert årlige administrative besparelser på ni millioner kroner ved sammenslåing av kommunene Førde, Naustdal, Gaular og Jølster.

Store besparelser
- Kommuner som har dårlig økonomi, bør se på sine administrative kostnader og vurdere å slå seg sammen. Det som skjer i kommune-Norge er ikke et fattigdomsproblem, men langt på vei en kultur hvor de administrative utgiftene fryses fordi det er tabu å vurdere dem og effektivisere, sier forsker Thomas Laudal ved Rogalandsforskning.

Laudal mener det største innsparingspotensialet hos kommunene ligger på den administrative siden. Regnestykkene som viser hvor store kostnadsbesparelser som kan gjøres ved enkelte kommunesammenslåinger, dreier seg også i stor grad om administrasjonsutgifter. Ytterligere besparelser - eksempelvis gjennom at man etter en kommunesammenslåing, kunne slått sammen skoler, barnehager og sykehjem i den nye kommunen - er ikke med i regnestykkene.

- Da jeg utredet fusjonsspørsmålet for Vindafjord og Ølen, var det en forutsetning at tjenestetilbudet ikke skulle få redusert kvalitet, forklarer Laudal.

Men kommuner som slår seg sammen nå, risikerer å miste gevinsten av fusjonen helt eller delvis om noen år.

- Hyllestad, Askvoll og Fjaler ville mistet betydelige statlige overføringer ti-femten år etter sammenslåingen. Den nye storkommunen måtte gitt avkall på rundt 15 millioner kroner i regiontilskudd og basistilskudd som de tre kommunene hver for seg får. Førde, Naustdal, Gaular og Jølster måtte gitt avkall på rundt 27 tilskuddsmillioner, forklarer forsker Karl Gunnar Sanda ved Telemarksforskning.

Tilskuddene det er snakk om, er først og fremst basistilskudd - en ordning hvor hver kommune får 5,5 millioner kroner årlig og regiontilskudd på 3,6 millioner kroner. Denne sistnevnte ordningen gjelder kun «fattige» kommuner med under 3000 innbyggere. Verken Vindafjord eller Ølen er «regiontilskuddskommuner», så de ville «bare» tapt ett basistilskudd på 5,5 millioner kroner på å slå seg sammen. Slike bortfall av tilskudd har ikke Thomas Laudal tatt med i sine regnestykker.

- Å ta med tilskuddsbortfallene blir litt hypotetisk. Innen ti-femten år har det skjedd veldig mye som vi i dag ikke kan forutse. Kanskje har Stortinget vedtatt å la kommuner som fusjonerer, beholde tilskuddene lenger, sier Laudal.

Inntil relativt nylig, fikk kommuner som slo seg sammen beholde tilskuddene de hver for seg hadde før fusjonen i fem år. Så ble grensen endret til ti år. Nå har Stortinget vedtatt at kommunene får beholde statstilskuddene de fikk før sammenslåingen uendret i ti år etter fusjonen, og at tilskuddene som skal falle bort deretter gradvis fases ut over en femårsperiode.

- Endringer som gjøres på dette området i tiden fremover, blir neppe mindre gunstige for kommunene som slår seg sammen, sier Laudal.

Opprørere fusjonerer?
«Opprørskommunene» Lørenskog, Fet, Nittedal, Aurskog-Høland, Rælingen, Skedsmo og Sørum på Nedre Romerike i Akershus vurderer sammenslåing, men er ikke kommet spesielt langt i prosessen.

- Vi er i ferd med å søke Kommunaldepartementet om støtte til en utredning, opplyser rådmann Kjell Pettersen i Nittedal. Han tror imidlertid ikke en sammenslåing vil løse kommunenes økonomiske problemer.

En storkommune på Nedre Romerike vil få større innbyggertall enn dagens utgave av Stavanger.

Nestleder Odd Arild Kvaløy i Kommunenes Sentralforbund (KS) tviler sterkt på at sammenslåinger er virkemidlet som skal til for å bedre økonomien i kommune-Norge.

- En ting forskerne ikke tar hensyn til, er den positive effekten som ligger i nærhetsprinsippet. Jeg er helt sikker på at mange av forestillingene som verserer om hva man kan oppnå ved å slå sammen kommuner er overdrevne, sier Kvaløy.

arvid.berentsen@ aftenbladet.no -Sitat slutt.

Foto: Marit Eikehaugen. Graset er grønt nok på Kåta i Ølen, men kan hende det likevel er grønare i Vindafjord?

Tips ein venn!
Send eit tips til andre om denne artikkelen ved å fylle ut felta under og trykke på 'Send'
Mottakars navn
Mottakars e-post
Ditt navn
Din e-post
 
Klikk her for utskriftsvennleg versjon


Søk i artikler:

Dei siste artiklane
• 24.04 - Bygdakafe på Helsehuset
• 24.04 - Bjoa Båtlag - Havnevakter 2019
• 08.04 - Basar på Utbjoa Bedehus
• 18.03 - Invitasjon til førstehjelpskurs på Helsehuset
• 14.03 - BBU avholder årsmøte i kveld
• 12.02 - Bjoa Båtlag - Innkalling til Årsmøte
• 04.02 - Handlebussen Bjoa - Vikebygd
• 29.01 - Velkommen til Kløvertreff på Helsehuset
• 29.01 - Årsmøte i Fotballgruppa
• 26.11 - Sogelaget inviterer til grøtfest på Bjoa