Bli medlem
Logg inn
Framsida
Artikkel-arkiv
Kalendar
Fotoalbum
Links

Gjestebok

Legg inn artikkel
Legg inn arrangement
Legg inn annonse

Tilbakemelding/tips

Om Bjoanett

Kommunesammenslåing – ka e vitsen?
Av: Marit Eikehaugen 17.01.2003

Han begynte så Harald Dale, kjent radiostemme fra Nrk Rogaland. Salen i Skjold bygdehus var møtested for det nest siste folkemøtet vedrørende sammenslåing av Ølen og Vindafjord kommuner. Med godt voksne tilhørere i en nesten fullsatt sal og med ordførerne i nevnte kommuner som vertskap, ble Håvard Moe fra Kommunenes Sentralforbunds (KS) og Ragnar Kristensen, bonde og tidligere kommunepolitiker fra Ree kommune et interessant møte før endelig standpunkt skal tas. Det er i skrivende stund kun 1 måned til folket i de 2 kommunene skal ut og stemme. Og i følge bonden fra Ree er oppfordringen, møt opp og stem!

Med Dale som god og underholdende møteleder blir konklusjonen etter møtet som følger. KS presenterte oversiktlig og greit kommunen sine plikter og oppgaver.

- Kommunens oppgaver er at den skal være demokratiets garantist, tjenesteprodusent, samfunnsutvikler og lovforvalter. Er det forskjell på demokratiet i små og store kommuner? Forskning viser at nærhet stimulerer til kontakt i små kommuner. Noe som er et pluss. Et minus i små kommuner er at lokalpolitikken blir mer personfokusert. I store kommuner er tilliten til politikerne mindre enn i små kommuner. Små kommuner produserer jevnt over et større omfang av tjenester pr. innbygger enn større kommuner, og bruker derfor mer penger på barnehage, grunnskole og helsetjenester enn større kommuner. Forskning viser også at befolkningen i små kommuner er mer fornøyd med tjenestetilbudet enn innbyggerne i store kommuner.

For at folk skal bosette seg og bli boende i en kommune må kommunen utvikle seg. Planlegging og næringsutvikling er viktige tema. Små kommuner har generelt sett større problemer med å skaffe kompetente personer til utviklingsarbeid enn store kommuner.

Vi kommer heller ikke utenom følelser. Kommunesammenslåing er følsomt! Vil vi det? Hva er vitsen? Hvorfor bør Ølen og Vindafjord vurdere å slå seg sammen når man fint kan leve godt som liten? Sier staten at vi skal slå oss sammen må vi slå oss sammen. På sikt er det større muligheter som stor. Nye Vindafjord kan utvikles til et regionalt senter på indre Haugalandet. Som en motvekt til Haugesund, sa Moe.

Som større kommune får nye Vindafjord kommune stordriftsfordeler innenfor kommuneadministrasjon, grunnskole, tekniske tjenester og institusjonsdrift (pleie og omsorg). Ved å slå seg sammen nå får nye Vindafjord kommune de 10 første årene ekstra midler til drift (som om nye Vindafjord var 2 separate kommuner). En gulrot fra staten som vil falle vekk for kommuner som senere blir tvunget til sammenslåing. Ølen og Vindafjord er ikke alene om betraktningene rundt kommunesammenslåing. Bare i 2003 er det 18 kommuner som skal ha folkeavstemning som i Ølen og Vindafjord.

Blir nye Vindafjord en stor kommune? - Tja, mente mannen fra KS. Han viste til at den nye kommunen vil få rundt 8200 innbyggere og bli den 127. største kommunen om ekteskap inngås. Til sammenligning har Haugesund 30 600 innbyggere. Han avrundet med at det må være bedre å sitte i førersetet med hånden på rattet, enn å bli styrt av Staten den dagen sammenslåing blir en nødvendighet. Men det viktigste er vilje, vilje og vilje. Fra de kommunalt ansatte, politikerne og folket.

Så var det bonden fra Ree kommune i Vestfold sin tur. Fra kommunen som bare har 1 års erfaring fra ekteskapet. Fra tidligere Våle som var en rik kommune og som fra 1.01.02 måtte dele sin rikdom med den fattige naboen Ramnes. – ”Det har smertet. Ree kommune fikk store budsjettmessige vanskeligheter. Kortfattet konkluderte et konsulentbyrå med at lønn utgjorde en altfor stor del av driftsbudsjettet. Lønnskostnadene måtte ned. Det vil si at ansatte måtte fristilles og sies opp, og antall kommunaldirektører (4) reduseres. Ree kommune stod tilbake med et økonomisk infarkt som det vil ta lang tid å rette opp i. Vi skulle heller fortsatt det kommunale samarbeidet. Jeg har ingen forutsetning for å påstå at Ølen og Vindafjord vil havne i samme uføre Ree har havnet i, men hvorfor være stor når man er lykkelig som liten? Kristensens budskap til politikerne i Ølen og Vindafjord er at en må gripe fatt i problemene på forhånd. - Jo før jo heller. Ikke vente. Det er tøft, men det må til.”

Fremdeles er det mange usikre innbyggere i Ølen og Vindafjord. Det skjønner jeg godt. Selv etter flere direkte spørsmål fra Dale og fra salen var det ikke mulig å få ut av ordførerne sparepotensialet ved en sammenslåing. De snakket mest om utviklingspotensialet innenfor blant annet næring og kultur, i tillegg til posisjonering for en framtidig Haugaland kommune.

Og hvor var ungdommen, og de mellom 20 og 40?

Det siste folkemøtet går av stabelen torsdag 13. februar i Vindafjordhallen. Fire dager før selve folkeavstemningen. Da kommer kommunalministeren selv, Erna Solberg. Kommer du?

Foto: hentet fra Vindafjord kommunes nettsider.

Tips ein venn!
Send eit tips til andre om denne artikkelen ved å fylle ut felta under og trykke på 'Send'
Mottakars navn
Mottakars e-post
Ditt navn
Din e-post
 
Klikk her for utskriftsvennleg versjon


Søk i artikler:

Dei siste artiklane
• 24.04 - Bygdakafe på Helsehuset
• 24.04 - Bjoa Båtlag - Havnevakter 2019
• 08.04 - Basar på Utbjoa Bedehus
• 18.03 - Invitasjon til førstehjelpskurs på Helsehuset
• 14.03 - BBU avholder årsmøte i kveld
• 12.02 - Bjoa Båtlag - Innkalling til Årsmøte
• 04.02 - Handlebussen Bjoa - Vikebygd
• 29.01 - Velkommen til Kløvertreff på Helsehuset
• 29.01 - Årsmøte i Fotballgruppa
• 26.11 - Sogelaget inviterer til grøtfest på Bjoa