Bjoa Helselag inviterer til basar
Av: Marit Eikehaugen  02.10.2017

Helselagsbasaren er et populært arrangement på Bjoa. Så kryss av i kalenderen, torsdag 12. oktober.