BASAR
Av: Marta Marie Aasbø  01.04.2017

Velkommen til UTBJOA BEDEHUS lørdag 8. april kl.16.00.
Andakt, bevertning, trekning.