Overnatting i Gråhorghytta
Av: Marit Eikehaugen  27.06.2016

Har du lyst å overnatte i den nye hytta på Gråhorga? Kontakt Audun Haraldsen tlf 91624489.

Foto: Ernst Arne Sælevik