Basar
Av: Marta Marie Aasbø  16.03.2016

Velkommen til basar på Utbjoa bedehus lørdag 19. mars kl. 16.