Årsmøte i Bjoa Båtlag
Av: Harald Kjærland  19.01.2016

Bjoa Båtlag holder årsmøte på Bjoa helsehus torsdag 17. mars kl. 19.00.

Saker til årsmøtet må være innlevert skriftelig til styret, eller på mail: post@bjoabaatlag.no innen fredag 25. februar.