Bjoa Idrettslag - Innkalling til møte
Av: Sandsgård Eli  18.01.2016

Møte ang Kunstgrasbane tirsdag 26.01 kl. 20.00 på skulekjøkkenet, Bjoa skule.

Bjoa idrettslag kaller inn til møte tirsdag 26.01 kl. 20.00 på skulekjøkkenet.

I hovedsak vil det bli info om arbeidet rundt ny Kunstgrasbane og oppretting av arbeidsgruppe

Deretter vil ein drøfte
* mulig bruk av resterande området på grusbane, og om det er planar for dette
*plan for møterommet

Dei to sistnevnte punkta er ikkje direkte idrettslaget sitt området, men noko som gjeld heile bygda.

Me er avhengig av at engasjerte sambygdingar er med for å få ting til å skje. Me håpar å sjå representanter frå andre lag, alle med gode idear, og ellers dei som kan vere med å bidra på ein eller anna måte.

Mvh Hovedstyret v/Eli Sandsgård