MOBIL HJERTESTARTAR PÅ PLASS
Av: Bente Sandsgård 14.05.2013

Då var den mobile hjetestartaren på plass ved inngangspartiet til gymbygget.

Om ein ønsker å leige den ta kontakt med Sigfred på nr 952 20 644 eller Bente 977 45 716.Me har sett leige beløpet på 200 kroner døgnet.

Til slutt vil me sei hjerteleg tusen takk til alle som har gitt penger til denne. Og om det er fleire som ønsker å bidra kjem det godt med til vedlikehald av starterar, utstyr og kursing av meir folk.

Foto: Kari Dommersnes