Åpent brev til Bjoa Båtlag
Av: Halstein Sæbø 03.05.2013

Årsmøtet 18. mars 2013 i Bjoa Båtlag vedtok et forslag til endring av vedtektene angående overdragelse av kjøpt båtplass til ektefelle, samboer eller barn. Vedtaket stiller krav til den nye eieren om å ha Bjoa som fast bopel. Vedtaket er et tillegg til punkt 10b i vedtektene, som sier at eier av båtplass skal ha fast bopel på Bjoa.

Undertegnede med fast bopel i Haugesund og fritidsbolig på Svalland, har vært medlem uten båtplass i 15 år. Bakgrunnen for det har vært å støtte lokale aktiviteter og i tillegg håp om en fremtidig båtplass, hvis behovet en eller annen gang skulle oppstå.

Vedtaket har gjort meg undrende, og har generert en rekke spørsmål:

- Vedtaket ble gjort etter et forslag framsatt på årsmøtet. Normalt skjer det ved at forslaget sendes ut til alle medlemmene et visst antall uker før årsmøtet. Det ble ikke gjort i dette tilfellet. Er da vedtaket juridisk holdbart?

- Må jeg ta utflytting til Bjoa for å være båtplass-kandidat?
- Hvor langt strekker Bjoa seg? Holder det med Svalland? Eller Haugsgjerdet for den saks skyld? Eller Haugesund, - et eller annet sted må streken gå.
- Hva om en eksisterende båtplasseier av en eller annen grunn må flytte fra Bjoa?
- Må du være fastboende for å ha stemmerett?

Jeg har Googlet «Vedtekter båthavner» på internett og studert de første 15 vedtektene som dukket opp. Ingen har en tilsvarende passus i sine vedtekter. Det nærmeste jeg finner er fra Skjelsvik båthavn i nedre Telemark som sier «Medlemmene skal fortrinnsvis være fra Porsgunnsområdet». Det var det eneste jeg fant og det fra et område som er hardt presset fra hele Østlandsregionen.

Overdragelse til familiemedlemmer er beskrevet i flere av vedtektene og godtas. Noen nevner også arv, der båtplassen går i arv i henhold til Norsk Arvelov.

- Er det den generelle holdningen på Bjoa til utenbygds folk som illustreres ved dette vedtaket? Det kan være folk som, bortsett fra å ha fast bopel der, har veldig tette relasjoner til Bjoa, men uheldigvis bor på feil side av grensen.
- Har styret eller årsmøtet diskutert signaleffekten av et slikt vedtak? Hvilke signaler som sendes til omgivelsene?
- Hvorfor skal jeg fortsatt være medlem i Bjoa Båtlag?

Forslag:
Start arbeidet med å oppdatere eksisterende vedtekter til et forslag som gjenspeiler dagens behov og situasjon. Forslaget legges fram på neste årsmøte, eller i et eventuelt ekstraordinært årsmøte.

Undertegnede stiller gjerne opp som bidragsyter og som representant for de som ikke er fastboende, men allikevel har hjertet sitt i Bjoa.

Halstein Sæbø
Svalland og Haugesund

Foto: Marit Eikehaugen