Årsmøte i Bjoa Båtlag
Av: Marit Eikehaugen 16.03.2013

Klubbhuset i Båthavna, mandag 18. mars 2013 kl 19.00.

Årsmøtesaker:

• Årsmelding
• Rekneskap
• Valg
• Inkomne forslag
• Handlingsplan 2012.
• Ymse

Ps!
Forslag ein vil ha behandla på årsmøtet, må vera styret i hende seinast 8. mars 2013.

Forslaga må vera skriftlig og kan sendast til Lars Geir Dommersnes, 5584 Bjoa.

Eller på e-post til gedommer@online.no

Enkel bevertning.

Vel møtt!
Styret Bjoa Båtlag


Foto: Marit Eikehaugen