Pinnekjøttbestilling
Av: Ingrid Marie Grønnestad 28.11.2011

Vil minne om at bestille pinnekjøttet fra Lundal onsdags kveld 30/11.

Så skal du ha pinnekøtt i fra Lundal, må du komme med bestillingen.
219 kr kg.

Hilsen Ingrid Marie