Er det liv laga for hytten på Gråhorjo?
Av: Marit Eikehaugen 28.05.2011

Det var spørsmålet Bjoa Idrettslags hovedstyre stilte da de tidligere denne uken holdt åpent møte på Bjoa. De ville høre bygdas mening om det fortsatt skal være et lite krypinn oppe på Gråhorjo eller ei. Svaret ble JA!

Det var ikke mange som hadde tatt turen til kjellerlokalet i bygdahuset, men blant de frammøtte var det full enighet om at hytten ved Krokavatnet skal det jobbes videre med og for.

Under paraplyen Bjoa Bygdeutviklingslag (BBU) og med Harald Hetland som pådriver, ble det nedsatt en prosjektgruppe som skal arbeide fram et forprosjekt. Prosjektgruppen består ellers av Kjartan Innbjo, Alf Magne Gundersen og John Karlsen.

Foto: Vivian Svendsbø