Vindafjord - Ølen, en kommune?
Av: Marit Eikehaugen 13.05.2001

Fra www.radio102.no:
Når Ølen blir Rogalands kommune fra 1. januar, kan det åpne for en sammenslåing med Vindafjord.

Ordfører Oddvar Haugland i Vindafjord, sier til Stavanger Aftenblad, at det allerede er satt igang en utredning med støtte fra staten om fordeler og ulemper ved å slå sammen de to kommunene. Han sier at innbyggerne i Vindafjord og Ølen kan være med på å avgjøre sammenslåelsen i en folkeavstemming i forbindelse med kommunevalget om to år.