Høstdugnad i Bjoa Båthavn
Av: Arne Sjo 02.10.2010

Lørdag 09.10. kl 09.00. Vi skal utføre arbeid etter handlingsplanen.

Handlingspan for 2010:

* Beise rekkverk
* Beise tilbygg i bakkant av klubbhus (utvendig)
* Asfaltere - venter på kommunen
* Lys i lager i klubbhus
* Sjekke fortøyninger til flytebrygger. Behov for dykker
* Sjekke flyteelement på småbryggene
* Lage nye skilt.
* Bytte profiler på flytebrygge.
* Fullføre strøm opplegg, hus og havn
* Forlengelse av molo?
* Grusing av areal nord for slipp lage grillplass.
* Lage ein plan for dette området?
* Innløysing av bygsla areal (holme og areal bak klubbhus). Formalisering.
* Feste planker på knekter på innsiden av molo (mangler noen bolter, flyter opp ved springflo)
* Støype peler og olate på innsida av hovedmolo.
* Sjekke tilstand på slippvogn og spill. Smøre og evt. fikse skader
* Vasking, spyling og oljing av benker, bord og terasse
* Vasking og spyling av brygger og uteliggere.

Velkommen til dugnad. Ta med deg enkelt arbeidsverktøy, mat og drikke.

Foto: Marit Eikehaugen