Trimtur til Basslio
Av: Tor Stein Svendsbø 19.02.2009

Hallo alle bjoabuar og andre intresserte. Nå prøve me oss med ein ny trimtur inn Bassli-veien.

Forrige gong var det 34 personar som var med, la oss prøva og slå dette tallet på Søndag 22. februar kl.11:00 med start fra ishuset.

Det blir salg av varm drikke og litt å bita i.

Start kontigenten er kr.20 som det blir trekt ein gevinst på.

Møt opp til ein frisk tur før middag.

Helsing
Bjoa 4-H

Foto: Marit Eikehaugen.
Bjoanett-redaktøren: Innerst i Basslio står fortsatt familien Kjærland sitt våningshus, løe og uthus. For familien som slo seg ned her og barna som vokste opp i Basslio, var det nok av stillhet, ro og fred. Men ganske sikkert også hardt arbeid og mye slit året rundt for familien på den avstedsliggende gården.