Årsmøte i Bjoa Båtlag i kveld
Av: Lars Geir Dommersnes 26.02.2009

Klubbhuset i Båthavna, fredag 27. februar 2009 kl. 19.00. Styret møter kl. 18.00.

Årsmøtesaker :

• Årsmelding
• Rekneskap
• Valg
• Inkomne forslag
• Handlingsplan 2009
• Ymse

Ps!
Forslag ein vil ha behandla på årsmøtet, må vera styret ihende seinast 12. februar 2009. Forslaga må vera skriftlig og kan sendast til Lars Geir Dommersnes, 5584 Bjoa.

Enkel bevertning.

Vel møtt!

Styret Bjoa Båtlag

Foto: Marit Eikehaugen. Fra årsmøtet i 2008