Bjoaungdom var blant de heldige som fikk ungdomsbolig i Ølen
Av: Marit Eikehaugen 22.03.2001

Ølen kommune har på sine hjemmesider www.olen.kommune. no nå offentliggjort vinnerne av hvem som har fått tildelt de nye spennende ungdomsboligene som skal bygges i Ølen.

Blant 14 søkere ble det trukket 7 heldige vinnerne og blant dem finner vi bjoabuen Bjørn Tore Kjærland.Ølen kommune og Husbanken gikk høsten 2000 sammen om å invitere til en arkitektkonkurranse om ungdomsboliger i Ølen. Bakgrunnen for konkurransen var etterspørselen etter rimelige boliger i kommunen og at Husbanken ønsker å stimulere til gode og rimelige boliger for unge.
Initiativtakernes utfordring var at ungdomsboligene skulle ha en gjennomsnittspris på 450.000 kr. Kommunen stilte gratis tomt i Øvrehagen til disposisjon, mens Husbanken ga 75.000 til premiering. Målet for ungdomsboligene var førstegangs etablerende mellom 20 og 35 år. Arkitektkonkurransen ble vunnet av Meling Bygg AS på Sand og arkitektene Anna og Jostein Molden v/Erik Molden Arkitektkontor i Bergen.Vinnerutkastet (bildet) viser at husrekken, 7 like hus, hvert på 51 kvm, er kjedet sammen som et rekkehus. De er likevel fraskilt fra hverandre og har en enkel og ren arkitektonisk linje. Alle får sitt private uteområde og i tillegg er det satt av areal til felles bruk.Et flott og kreativt tiltak i en liten utkantkommune. Vi skriver mars 2001 så dette har vært effektivitet på sitt beste. Gratulerer til alle!