Det har vært Årsmøte i Ølen og Bjoa Sogelag
Av: Marit Eikehaugen 19.03.2001

Laget arbeider fortsatt med restaurering av Møllemuseet i Garkroken på Innbjoa. Håpet er å bli ferdig med arbeidet i løpet av året.

I Ølen Guide står det at Møllen i Garkroken er fra 1918 og tilhørte Eikehaugen gård øst for Bjoa kirke. Ølen og Bjoa Sogelag fikk Møllen i gave fra Ingvar Eikehaugen. Tidligere hadde nesten hver bonde sin egen bekkekvern til oppmaling av korn. Møllen i Garkroken var i bruk helt fram til 12. desember 1944. I krigsårene måtte arbeidet utføres i det skjulte. Det har vært mye dugnadsarbeid med Møllen siden arbeidet startet i 1985. Finansieringen er utført ved stor dugnadsinnsats både fra enkeltpersoner, kommunen og det lokale næringslivet.


Når Møllebruket er ferdig restaurert vil en på den lille plassen, rett nedenfor veien i Garkroken, atter kunne ta i mot havrekorn for maling. Hvis noen har interesse av å ta huset nøyere i øyesyn kan Sigmund Tveit på Bjoa, tidligere vinner av kommunens kulturpris, gjerne kontaktes.



Ølen og Bjoa Sogelag har gjennom året som var deltatt på seminar i Vikedal og den årlige Sommerdagen på Nerheimstunet i Ølen. Sogelaget har eget Bladstyre som hvert år gir ut nytt og innholdsrikt nummer av historieskrivet ”Segn og Soge”. Fjorårets utgave var nr. 20 i rekken og har tidligere vært omtalt her på Bjoanett. Går du inn i søkespalten finner du artikkelen ved å skrive inn: Segn og Soge. Sogebladet er finansiert med annonseinntekter fra næringslivet og viser overskudd. Historieskrivet for Bjoa, Ølensvåg og Ølen var også med da Haugalandet, senhøstes, presenterte regionens utvalg av historieskriv.



Ellers arrangerer laget hvert år utflukt for medlemmer og andre kultur- og historieinteresserte, til spennende reisemål innen rimelig dagstur fra Ølen. Fjorårets tur gikk til Rosendal. Et stadig tilbakevendende problem er økonomien i laget, som fortsatt er dårlig. Leder for Ølen og Bjoa Sogelag er Karl J. Granberg, Ølensvåg. Bladstyrets leder er Anders Haugland også han med adresse Ølensvåg. Sogelaget er medlem i Landslaget for lokalhistorie, Hordaland Sogelag og Etne Folkeopplysningsråd.


Et medlemsskap i laget koster kr 170 og inkluderer ”Segn og Soge” fritt tilsendt i posten. Har du historier eller bilder med ”støv på”, som du ønsker å dele med andre i kommende utgaver av ”Segn og Soge”? Ta gjerne kontakt med nevnte personer ovenfor eller med Endre Heggen i Ølen.


Foto: Bjoalandet 1992, Studio Alva, Ølen. Tillatelse ved Trond Ove Alvseike, til bruk på Bjoanett.