Vårdugnad i båthavno
Av: Marit Eikehaugen 19.04.2008

Båtlagets medlemmer har vårdugnad lørdag 19. april kl. 09.00.

Handlingsplan for 2008 seier kva som skal gjerast i år, men det er ikkje sikkert at alle tiltaka vert gjennomførte. Me vonar på godt ver og mange flittige arbeidshender.

Her kan du sjå Bjoa Båtlag sin Handlingsplan for 2008.

Male klubbhus og oppslagstale:
Ansvarlig: Steinar Freim (Hus) og Svein Stinessen (oppslagstavle).

Innrede og lage tilkomst (trillebår) til lager i klubbhus:
Ansvarlig:

Sjekke fortøyninger til flytebrygger, behov for dykker:
Ansvarlig: Arne Sjo med assistanse av Arthur Lind.

Lage hjul til langanger:
Ansvarlig: Leif Terje Årvik

Forsterke slippvogn. Skifte puter, ekstra hjulsett, bjelke i bakkant:
Ansvarlig: Tor Stein Svendsbø

Støpe kant etter skade, ytterside molo, utenfor slipp:
Ansvarlig:

Flytte strømboks på brygge nr 3:
Ansvarlig: Kjell Solberg

Bytte brygge og utriggere på brygge nr 1:
Ansvarlig:

Fullføre strømopplegg:
Ansvarlig: Kjartan Innbjo og Kjell Solberg

Innløsing av bygsla areal (holme og areal bak klubbhus). Formalisering:
Ansvarlig: Agnar Naustdal

Forlenge molo i henhold til opprinnelig plan, ca. 40m fra ytterste brygge:
Ansvarlig:

Grusing av areal nord på slipp:
Ansvarlig:

Reise mast med værhane på Hovda:
Ansvarlig:

Rydde stil til Hovda (samarbeid med o-gruppa:
Ansvarlig:

Asfaltere:
Ansvarlig: Lars Geir Dommersnes

Til medlemmer og andre mulige dugnadsvillige:
Ikke alle arbeidsoppgavene vil bli utført i dag, men personer som vil ta på seg ansvar for aktiviteter bes skrive seg på liste nede i båthavnen eller melde til havnesjef Kari Dommersnes for når de eventuelt kan ta en økt. Ansvarlige tar selv initiativ til å få aktivitetene utført.

Foto: Marit Eikehaugen