Bygdakafeen - en sosial møteplass
Av: Marit Eikehaugen 09.03.2001

Jeg fikk med meg både Kongens og Statsministerens nyttårstale for noen måneder siden. Hvem som poengterte viktigheten med de sosiale møteplassene rundt om i landet husker jeg ikke, men velger å tro det var førstnevnte.

På Bjoa har vi flere slike møteplasser. Mest kjent er vel Drøsestova og butikken på kaien, men også postkassestativene langs veien, båthavnen, fotballbanen, bedehuset, helsehuset, skolen og 4-H huset føyer alle seg pent innunder begrepet. I denne omgang sikter jeg til Bygdakafeen på Bjoa skole, fredager med jevne mellomrom.Den store gymsalen rommer store og små, unge og eldre. Takhøyden er høy både fysisk og psykisk. Nesten alle kjenner alle. De mørke respatexbordene fylles fort opp og drøsen er raskt i gang. De minste finner lekekamerater og alle er tilfreds. Programmet kan begynne. Sist stod både Bygdeutviklingslaget, Bjoanett, veilys på Bjoa og Arealdelen i Kommuneplanen på agendaen. Viktige saker som berører alle på Bjoa og de med en eller annen tilknytning til bygda. Det hele avrundes som alltid med ”Kåres kvarter”. Med sitt lille ”Speakers Corner” dveler Kåre Frøland, på sin humoristiske og lune måte, ved livets mange sider.Hva vil hun, tenker du vel? En sosial møteplass, for hvem? Til Bygdakafeen drar ikke bare ungdommen og min egen generasjon. Våre foreldre, barnas beste- og oldeforeldre møter gjerne også. Ikke alle med like god hørsel. Mange må anstrenge seg, som også jeg må i blant, for å få fullt utbytte av en møtekveld med ”utenomsurr” i salen. Bør møtesteder på kveldstid, ofte med interessant og viktig informasjon, ha innhold av barns glade lek i samme sal?For ikke å ta gleden fra foreldre som gjerne vil delta, men som ikke ser annen mulighet enn å ta barna med, kaster jeg fram tanken: ”Bygdakafeens barneparkering”, i kjelleren eller i barnehagen like ved. Medlemmer fra 4 H, Idrettslaget, Base Fritidsklubb, speideren eller andre, driver tilbudet de få timene selve programmet foregår. Det betales 20 kr pr barn ved avlevering. Dersom flere fra samme familie gis rabatt. Resultatet vil bli roligere forhold i salen og flere deltakende. I tillegg fornøyde barn som på eget område får holde på med sitt. Noe å tenke på?
Takk til Agnes for foto, som viser Dimo, Vigdis og Vibecke i det nye møtestedet på Buo.