Noe å skjule eller bare likegyldighet?
Av: Marit Eikehaugen 27.02.2001

Jeg etterspurte markedsføring av ledige feriehus og hytter på Bjoanett for ikke så lenge siden. I den forbindelse kom jeg over en feriehuskatalog fra et av våre naboland, det ”rødhvite” og vennlige du vet. Katalogen tilbyr hus- og hytter i Norge og Sverige.
Fjord Norwegen har fått tilhold på de gule sidene og jeg blar lystig i vei. Stor blir min glede da jeg slår opp på 2 hele sider med Apalvik på Haugalandet. Så flott, tenker jeg! Lille idylliske Apalvik blir beskrevet som rene naturperlen og blir behørig omtalt med nærhet til naturopplevelser fra Stavanger i sør til Bergen i nord. Så langt jeg kan se mangler dog bilder fra Bjoalandet. Foto av Etneelva og Langfoss gjør likevel ikke skam på sidene.Tilbake til presentasjonen av utleieobjektene. Det er her jeg undres. Det hele ser riktig så lekkert ut, men hvor i Apalvik er dette? Som lokalkjent lar jeg Apalvik vandre over netthinnen, men finner ikke noe som kan tilskrives de to profilerte. Landskapet sett gjennom vinduene i den ene hytten ser for meg dansk ut. Jeg ringer utleiefirmaet og damen tror straks hun har en tysk feriegjest på tråden. Hun leser mitt 12 sifrede telefonnummer på ”displayet” og ønsker Willkommen. Jeg får vite at hytteeierne selv sender inn foto av eget leieobjekt når katalogen skal til trykking. Der de ikke mottar sådant blir presentasjonen erstattet med bilde av noe tilsvarende. Slike utleieobjekter er merket med N og merkebetydningen står omtalt bakerst i folderen. Det står ikke noe som forklarer at naturen sett gjennom hyttevinduene er flatlandet Danmark.Basert på henvendelser på ”mitt” tidligere turistkontor i Ølen bør utleierne sørge for autentiske bilder. Plantegning av hytten kan godtas dersom denne er under oppføring når katalogen går i trykken. En bør likevel være så virkelighetsnær som mulig. Med bakgrunn i følgende forstår jeg godt fortvilte feriegjester som ikke får drømmen til å stemme med virkeligheten når reklamen er som her. Markedsføring av feriedrømmer bør være så sanne som mulig med tanke på eiendommens utseende og utsikt. Sann markedsføring lønner seg og fornøyde feriegjester er til syvende og sist den beste reklame enhver utleier kan ha.
Bildet er fra Grønneveik på Innbjoa og har ingen sammenheng med artikkelen forøvrig.