Ei stille stund i kyrkja
Av: Torbjørn Hamre 23.02.2001

Velkommen til ei stille stund i kyrkja


Allsong og musikk - opplesing m.m.

Søndag 25. februar kl. 1930 inviteres det til "Ei stille stund i kyrkja".

Her blir det mykje allsong og musikk, me tenner lys og høyrer på opplesing

Sjølv om det er mykje som skjer, så har me allikevel kalt dette for ei stille stund, fordi det her er tid til ettertanke, eit høve til å gi seg sjølv tid til å være stille og lytta. Eller du kan delta meir aktivt i allsong og lystennng, det er også anledning til å skriva ned ei bønn for dei som vil det.

Velkommen til Bjoa kyrkje