Bibliotekfilalen på Bjoa skole
Av: Marit Eikehaugen 25.02.2001

Biblioteksjefen må føre statistikk over små tall. ”Vareopptelling” for 2000 viser at filialen på Bjoa har hatt en nedgang i utlån av bøker. 215 færre enn i 1999.


Vi får vite at nedgangen er over dobbelt så stor, sammenlignes Bjoafilialen med utlånsstedene i Vikebygd og Ølensjøen. Rapporten viser ellers at Bjoa filial høsten 2000 var på flyttefot til nye lokaler ved Bjoa skole og at forventningene til økt bruk fra skolens elever ville bli der etter. Kanskje minustallene er et resultat av at dugnadsinnsatsen var stor rundt Bjoa skole i 2000. Bjoabuen hadde gjerne ikke så god tid til lesning når ekstra innsats til bygdas beste opptok ledige lesestunder? Statistikken viser dog at det er de voksne som er den store brukergruppen på Bjoalandet. Med en besøksøkning på 21 i forhold til året før er Biblioteksjefen likevel fornøyd med resultatet og viser samtidig til at utlånet er stabilt.


Ølen Folkeboksamling finner du blant mange andre på Internettsidene http://www.bibliotek.kulturnett.no/


I tilleg når du Ølen folkeboksamling med epostadresse: folkebok@online.noApropos bøker. Bildet viser musikk, blad- og bokforretnigskjeden Chapters i Toronto i Canada. Her kan en plukke fra uendelige hyllemeter med et utrolig rikhold fra litteraturens mangfold. Vil du ikke kjøpe der og da, kan du ta de flotteste bøker med deg til en sittegruppe i fred og ro innenfor samme område. Med musikk som svakt fyller rommet kan du samtidig drikke Cappuchino til en fet smultring eller et stort stykke ostekake. Alt går inn uansett! Etter endt kosestund, blant mange forlystende, kan bok eller blad settes tilbake i hyllen igjen. Det er kun nestemann som ser eselørene, kaffe- og fettflekkene du etterlot deg om du da ikke velger å betale, for å fortsette lesingen hjemme.

I tillegg til Chapters som også er et USAfenomen finnes Indigokjeden. Sistnevnte er et nyere Canadaprodukt, men sterkt ønsket over grensen. Disse ”bookshopsene” dukker opp som paddehatter etter hvert som et nytt landområde blir tatt i bruk til industri- og boligområde. Og med kundevennlig langåpent, alle ukedager, valfarter folket til tilbudet.


Vil du besøke Toronto? Start med http://www.toronto.com