Hei alle sammen
Av: Inger Lunde Dalen 19.02.2001

Jeg er naa i Nairobi paa oppdrag for UNESCO og reiser inn i Congo paa torsdag.
Skal jobbe i Kinshasa og Bukavu og laere opp laerere. Det hele foregaar paa fransk saa her gjelder
det aa holde hode og tunge i trim. Vaeret er aldeles nydelig her. Passe varmt. Masse dokumenter aa
fylle ut og formaliteter som skal ordnes. Jeg vil kjoepe et digitalt kamera og gi dere nyheter senere.

Hils alle kjente
hilsen Inger (Lunde Dalen)