Bjoa Båtlag - Havnevakt 2007
Av: Marit Eikehaugen 28.06.2007

Båtlaget ønsker at alle som bruker og besøker båthavnen ved Apalvik skal trives derfor har medlemmene hver sin 1 vaktuke. Sesongens havnevakter i Bjoa Båthavn.

I vaktjobben inngår renhold av toalett og dusj, pluss påfyll av toalettpapir og såpe. Den som har vaktuke skal plukke boss og tomflasker som måtte finnes på området, og klippe gresset utenfor med kantklipper.

Vaktskifte skjer på søndager. Nøkkel og informasjon overleveres da til neste på listen.

Denne sesongen har følgende fått tildelt uke:

Uke 14: Kari Dommersnes og Anne Grethe Sahl
Uke 15: Edith Østenstad
Uke 16: Tore Hegerland
Uke 17: Kjell Solberg
Uke 18: Magne Gjerde
Uke 19: Kjartan Innbjo
Uke 20: Tor Stein Svendsbø
Uke 21: Torvald Sandsgård
Uke 22: Leiv Tindeland
Uke 23: Karl Karlsen
Uke 24: Børge Sandsgård
Uke 25: Odd Gjerde
Uke 26: Geir Gjerde
Uke 27: Endre Bleie
Uke 28: Steinar Freim
Uke 29: Eldor Hansen
Uke 30: Toralv Tveit
Uke 31: Ingrid Steinsland
Uke 32: Knut Omdal
Uke 33: Tor Stein Svendsbø
Uke 34: Anders Lunde
Uke 35: Bernhard Vaka
Uke 36: Arnfinn Vølstad
Uke 37: Karl Haga

Foto: Marit Eikehaugen