Snart kan me trygt drikka vatn frå springen
Av: Bjørn Johannessen 17.02.2001

26.2. startar Ølen vassverk innkoblinga av reinseanegget for drikkevatnet på Bjoa

I løpet av veke 9 vil reinseanlegget vere i drift og vatnet reint. Ølen vassverk vil koma med meir informasjon både om oppstart og om korleis reinsinga fungerar.