Kommuneplanen
Av: Marit Eikehaugen 08.02.2001

Nylig var det Bygdekafe på Bjoa. På programmet var blant annet Arealdelen i Kommuneplanen.

Var du der? Selv var jeg der ikke, men tilbakemeldingene fra fredagskvelden har nådd meg. Programmet for kvelden var innholdsrikt og burde være interessant ikke bare for Bjoabuen men også for folk utenfra med eiendom i bygda. I tillegg til drøs med kaffe og vafler, presenterte Bjoa sin egen representant i Formannskapet, Ingrid Steinsland, utkast til arealdelen i Kommuneplanen.

I følge Plan- og bygningsloven er landets kommuner pålagt å utarbeide egen arealplan. En slik plan skal vise arealdisponeringen i kommunen. Endelig vedtatt plan vil bli brukt til forvaltning av areal og andre naturressurser. For Ølen kommune er denne nå ute på høring før den går til Kommunestyret, trolig i april i år. Grendeutvalget på Bjoa skal komme med uttale til planen. I tillegg kan andre, som du og jeg, dersom vi føler at vi på en eller annen måte blir berørt av planen, komme med skriftlige innvendinger. Synes du at det blir litt vanskelig kan du gjerne henvende deg til en i Grendeutvalget, til Ingrid Steinsland isteinsland@olen.kommune.no Kåre Frøland kfroland@online.no eller til kommunen www.olen.kommune.no Alle skal være der til din hjelp.

Høringsutkastet kan du se på kommunehuset i Ølen eller der posten har tilhold. For Bjoa er vel planen gjerne utlagt på Drøsestova. Planen skal vare fra 2001 til 2013. Som du ser vil det bli noen år til arbeidet atter en gang skal rulleres. Høringsfristen er 01.03.01. Husk bare at tiden løper raskt når tankene skal på papiret og alt skal inn i den kommunale saksgangen, men det er nå du har anledningen!

Bauerbach, 07.02.01
Marit Eikehaugen