KULTURSTAFETTEN 2001 – FRIMODIGE FORSLAG
Av: Marit Eikehaugen 28.01.2001

Bjørn Johannessen oppfordret nylig Bjoabuen og brukere av Bjoanett til å komme med innspill til ovennevnte. Siden jeg føler meg som begge deler er nå følgende sendt Kulturkontoret i Ølen kommune. Tiltakene gjelder hele kommunen, men Bjoa er godt representert.

Foto: Helleristningene på Utbjoa, Hilde Sagen Reineck

Tidlig i fjor strøk politikerne i Ølen den kommunale reiselivsdelen fra budsjettet, etter først å ha vedtatt Reiselivsplanen i august året før. Jeg antok den gang at tidligere tiltak og aktiviteter rundt om i kommunen gjerne ville kunne falle bort. Aktiviteter som guidede turer med stopp ved kommunens mange små perler, faste turmarsjer som ”Arquebusmarsjen”, bussturen fra ”Fra kirke til kirke”, ”Guidet spasertur i Ølensjøen med Endre Heggen”, og ”Vandring på Kulturstien på Utbjoa” med flere. Med aktivitetsnivå i høygir innen administrasjonen blir gjerne arbeidsoppgaver som strengt tatt ikke er helt nødvendig som oftest radert vekk. Ville noen gripe fatt i arrangørene og i tillegg dra nye tiltak i gang?Det er da jeg med stor glede opplever at Kulturkontoret tar fatt i ”historien”. I eksisterende tiltak og i nye, og fyller et helt år med aktiviteter for unge til godt voksne og kaller det Kulturstafetten 2000. En unik måte å profilere kommunen på! Takk til politikere som ser verdien av kulturens mangfold. Kulturen må aldri lide samme skjebne som Reiselivsdelen gjorde. Da er vi virkelig en fattig kommune.Første års Kulturstafett er vel i havn og på invitasjonen til folket kommer mine ideer til mulige nye aktiviteter for kommende år. Tiltakene må realiseres ved hjelp av lag og organisasjoner, enkeltpersoner, skolene og gjerne med bidrag fra næringslivet. Under sistnevnte inkluderes også de mange reiselivsbedriftene i kommunen. Ved å melde sin interesse til Kulturkontoret kan mulig samarbeid initieres og kommunens innbyggere og besøkende vil bli kjent med uante skatter fra fjord til fjell. Vi har nemlig nok av dem! For enkelte av arrangementene må det selvsagt tas betaling ved deltakelse.”Åpen dag”
Et nytt år er i gang. Hva kan vi så forvente oss? Kommunen har ”Åpen dag” hvor de presenterer seg og sine tilbud. Møt ordføreren på hans kontor. Besøk det gamle kommunehuset med knirk i gulvene og få husets historie fra loft til kjeller. Besøk den gamle kommunestyresalen i husets loftsetasje! Huset har rommet alt fra lensmann, prest, telefonsentral, ligningskontor, og galleri til turistkontor. På toppen av huset var det i sin tid også leilighet. Det gamle badekaret står der ennå! Endre Heggen guider.”Velkommen til gards!”
En ny epoke er startet på Eide Gard. Et nytt tilbud til bygdefolket, turister og andre tilreisende til Ølen. Rydd langbordet og Johanne Marie Heggebø vil kunne fortelle om hennes drøm og planer for gården. Om års arbeid med restaurering av husene på tunet, i regi av en driftig dame som tør tenke ukonvensjonelt. Foredrag om gamle mattradisjoner, gjerne med eldhuset som midtpunkt. Her kan gjerne Endre Tjelmeland fra Etne bake og fortelle. Mine varmeste anbefalinger!”Våre gamle Handelssteder langs kysten”
Et sosialt møtested for bygdefolket, ferierende og tilreisende. Besøk på Innbjoakaien med omvisning og foredrag. Gjerne ved stedets egne, Erling og Bjørn Johannessen. Handel og livet på Buo før og nå. HSD-stoppested gjennom generasjoner.”Staute minner”
Bli kjent med våre minnesmerker, statuene eller bautaene langs veien. Fra Vikebygd om Bjoa til Ølen. Alle behøver ikke presenteres i en engang. Ta gjerne bygd for bygd. Hva står den der for og hvordan kom den på sin plass.”Åpen dag på Ungdomsklubben”
Ungdom i Ølen kommune. Bli kjent med tilbudet til ungdommen i kommunen, lokalene i Ølen og aktivitetene bak. Her kan også ungdomsklubbene i de andre bygdene få presentere seg og sitt. Mulig samarbeid kan være Ungdomsrådet.”Skoledag i Skolemuseet i Årvik i Vikebygd”
Skolene i kommunen må igjen ta i bruk dette fantastiske gamle skolehuset. Med sine mørke tømmervegger har det vært vitne til så mangt. Skoledag i Skolemuseet ble holdt vedlike av skolene inntil for en10 år siden og må inn igjen på ”timeplanen”. Elevene må tilbake til de gamle pultene for noen stakkars timer, og besøkende skal få bivåne det hele. Ruth Vølstad på Bjoa har vært lærer her en tid og kan sikkert dele minner fra et langt yrkesliv foran tavlen.”Øyhopping på Romsaøyene!”
Kystlaget, Båtlagene, Jakt og Fiskelaget, og Friluftsrådet samarbeider om båtfrakt ut til øyene og arrangerer øyhopping for ung og gammel. Guider med god kunnskap til hvordan livet var her ute på øyene i gamle dager, har vi nok av. Rebusløp på øyene kan være en av aktivitetene. Båtfrakt fra Innbjoakaien eller Apalvik og fra Ølen. Tenk å fått ”Hebe” av Ølensvåg med på dette!”Velkommen til skolen, bygdas nerve”
Skolene i kommunen kan veksle år om annet med foredrag om skolens historie. Liv Hansen Tunge på Bjoa, Anders Haugland i Vågen og andre i Vikebygd og i Ølen. Montessoriklassen på Bjoa bør samtidig presentere seg og sitt arbeid når den tid kommer.”I hjortens rike”
Ølen er kjent for sine turområder i skog og fjell. I disse områdene pågår det hjortejakt i noen uker når høsten kommer. Bjordalstunet inviterer til tur i Bjordal med foredrag om jakt, og fikse i elver og vann. Det hele avsluttes med et viltmåltid i Bjordalstunet. Mulig samarbeidspartner kan være Ølen Jakt og Fiskelag.”Fra nut til nut”
Nutvandring! Ikke i en engang, men over sikt. Lokale kjentmenn kan være turledere. Endre Heggen, Terje Lunde, Steinar Skartland, Olav Vasstrand med flere. Alle skriver seg inn i utlagt nutbok.”Urtevandring hos gardkjerringene på Bjoa”
Kjerringgarden på Dalsbruket høyt over Bjoalandet inviterer til vandring i urtehagen. Et møte med Ingrid Johannessen og Mariann Hettervik med foredrag om planting, stell, og bruk av urter. Det hele avsluttes med salg av den berømte urtesuppen i flotte omgivelser på Dalsbruket på Innbjoa.”Besøk et knøttlite museum, det minste i Norge?”
Dukke- og leketøymuseet på Berge nordre i Ølensvåg åpner døren og forteller om dukker og leker fra 1920 årene og fram til nå.”Gamle lefsetradisjoner”
Endre Tjelmeland fra Etne viser Ølensbuen og andre sine bakekunster ved stekeplaten. ”Gamle lefsetradisjoner” er på moten igjen og husmorlagene i lag med førstnevnte inviterer til ren nytelse! Bygdasenteret i Ølensvåg kan være mulig bakeplass eller Eide gard i Ølen.”Med Ølensbuen under åpen himmel”
I disse ”kugalskapstider” skulle vi gjerne kunne høste av havet! ”Ølensbuen”, den lille fiskeflåten med tilhold i Ølen, viser fisketradisjoner gjennom tidene. Frammøte ved det gamle notbruket ved Lien Rosemalerverksted med kåseri om næringen opp gjennom årene. Eller på et dertil egnet sted. Fortell også om Nordlandsfiskerne i kommunen, og om klippfisktørking på Stavanes og på Bjoalandet i gamle dager. Gjerne med Ernst Arne Sælevik fra Haugsgjerdet som fordragsholder.”Bygdeborgdag til Steinslandssåta på Innbjoa”
Bjoa 4 H kler seg som folket gjorde i Folkevandringstiden og viser hvordan livet kunne arte seg rundt bygdeborgen oppe på Steinsland. Med vid utsikt mot store deler av Sunnhordland, Folgefonna, 7 kirkesokn og hele bygda, blir ”settingen” perfekt. En konservator ved Historisk Museum i Bergen kan fortelle fra Bronsealderen. Kanskje kommunen har tanker rundt framtidig bruk?”Vi går om bord”
– HSD inviterer til seillas fra Ølen til Haraldseidvågen, med buss tilbake til kai i Ølen. En søndag med sol og varme! Vi får vite om hva som skjuler seg bak hvert nes der den ene fjorden overtar etter den andre. Kommunen selv kan informere om mulige områder for oppdrett av skjell m.m. En kort stopp i Bjoavågen på Utbjoa. Her kan gjerne Svein Ove Alvseike på Utbjoakaien fortelle om familiens nye satsing, skjelloppdrett, etter at fergen til Stord tok sin siste tur i desember 2000. Ellers er Sogelaget ved Endre Heggen med og forteller om ”Skuter og sjømannskap”.”Mens vi venter på julen – en rolig time i en travel måned”
desember. Konsert i en av kirkene våre. Vikebygd kirke har ekstra flott akustikk. Gjerne med opplesing av Ivar Orglands dikt. Ivar Orgland er en glemt forfatter i kommunen, men likevel kjent langt utenfor landets grenser. Han tilbragte mye tid på morens fødested ved Kvamstø i Vikebygd, hvor familien har sitt landsted. Orgland ligger begravet på kirkegården like ved inngangen til Vikebygd kirke. Middagen inntas i Plassabakeriet, noen meters gange fra kirken.”Møte med en Husmannsplass”
Det var mange slike rundt om i bygdene våre i tidligere tider. Noen er borte, men noen kan en fortsatt se restene av, som på Treshaugen på Bjoa. Gardbruker Lars Eikehaugen på Bjoa kan gjerne fortelle om historien bak Treshaugen. Om folket og driften på disse avstedsliggende små husmannsplassene. Ofte godt gjemt for omverdenen. Gå opp ved transformatoren like ovenfor veien til Vedvikjo og ta veien ned forbi gården Spor på tilbaketuren. En annen som også gjerne kan fortelle er Per Ivar Tautra, men da om Husmannstufter i Eikås på Bjoa.” Bygdemøllene.”
I sin tid var det opptil flere møllebruk rundt om i bygdene våre. Et av de største lå på Berge nordre i Ølensvåg og i Trovåg i Vikebygd, mens ”Eikehaugen Mølle” var et mindre møllebruk og til hjelp for gårdene på Bjoalandet. Driften ved sistnevnte holdt på helt fram til krigsårene i desember 1944. ”Eikehaugen Mølle” lå like nedenfor Riksveien, inntil det tidligere sagbruket i Gradkroken. Deler av møllebruket er tatt vare på og i de senere år møysommelig restaurert av Ølen og Bjoa Sogelag. Møtested ved Møllemuseet, ved elven i Gradkroken, med kåseri om møllebrukenes historie ved Karl J. Granberg eller en annen av Sogelagets mange medlemmer.Med dette gir jeg meg for denne gang. Det skulle være nok av tiltak å gripe fatt i. Noen kan kanskje også slås sammen? Alt er bare dristige forslag og nevnte lag og personer er ikke kontaktet på forhånd. Til det er jeg for langt borte når disse linjer skrives. Om noen av tiltakene kommer i gang står det opp til folket å gjøre nytte av dem. På sikt kan noen gjerne gi ekstra inntekter for den enkelte arrangør. Da har kommunen så langt gjort en god og verdifull jobb.23.01.01

Marit Eikehaugen

m.oakhill@gmx.net