17. mai på Bjoa - Program for dagen
Av: Marit Eikehaugen 03.05.2006

Årets 17. mai-program på Bjoa. Her er en forsmak på dagen.

07.00 Salutt
11.30 Gudstjeneste v/Johannes Nedrelid
12.15 Kransenedlegging v/Sigmund Tveit
12.30 Tog til skolen
13.30 Åpning: Sang v/Bjoa barnekor, matøkt, åpen kiosk med salg av kaffe og kaker. I år blir det ikke salg av middag.
14.15 Tale for dagen v/Linn Gjerde
Loddsalg
15.00 Leker for barn og voksne
16.00 Innslag v/Knut Eggen
Premiering tegnekonkurranse
Premieutdeling
Loddtrekning
17.00 Avslutning

Med forbehold om programendringer.

Eldre som finner turen fra kirken inn til skolen vel lang å gå, vil få skyss. Det blir også transport tilbake til kirken etter toget for dem som vil hente bilene sine.

Foto: Tegning Jarle Lunde, 3. klasse Bjoa skole.