Bjoa får gatelys
Av: Marit Eikehaugen 23.11.2005

Får rådmannen det som han vil kan det bli Vindafjord kommune som i framtiden tar kostnadene med belysningen, ca kroner 14 000, over det kommunale driftsbudsjettet.

Dette skriver Grannar i sin mandagsutgave. Veistrekningen mellom Helsehuset til Apalvikveien fikk som kjent gatebelysning tidligere i høst. Utgiftene så langt er tatt fra Grendeutvalgets innsamlingsaksjon for å få selve veilysprosjektet realisert.

Foto: Marit Eikehaugen