Satser i motvind
Av: Hentet fra Haugesunds Avis 21.11.2005

Jordbruket i Rogaland er ikke i medvind. Antall bønder fortsetter å synke, men Inga Steinsland fra Bjoa tar sats. Av: Mari Horve.

Les artikkelen i Haugesunds Avis.