Science Sirkus på Bjoa skule
Av: Anne Gunhilde Oma 19.11.2005

Onsdag kveld fann ein diverse instalasjonar som forundra og pirra forskaren i oss.

Elevane hadde besøk av Ivar og Øyvind heile skuledagen, og i følge kilder var dette den kjekkaste skuledagen så langt i livet! Om kvelden var det åpent for alle til å koma å sjå og - ikkje minst - prøva det dei hadde med seg. Her kunne ein testa krefter, prøva intelligensen i forskjellige "puslespel" etc. I tillegg hadde elevane bokslepp på fagbøkene sine. Her var det lagt ned mykje godt arbeid! FAU hadde kafè og fekk inn kr 1777,-. Desse pengane skal gå til posjekt uteområde. FAU vil retta ei ekstra takk til Brit Tveit som hadde laga deilige pizzaboller.

Foto: Anne Gunhilde Oma