Hurtigbåtene - uttale fra Samarbeidsrådet
Av: Marit Eikehaugen 08.11.2005

Samarbeidsrådet for Sunnhordland har sendt uttale til Fylkeskommunen vedrørende arbeidet med rutestrukturen for hurtigbåtene i Hordaland. Alle kommunene i Sunnhordland er medlem i rådet unntatt Ølen, som kun har observatørplass i styret.

Les uttalen fra Sanmarbeidsrådet her.

Foto: Marit Eikehaugen. Eldre foto av hurtigbåt ved Dreganes.