Får karakterar
Av: Agnes Fosse 19.09.2000

Formannskapet gjekk i dag inn for at elevane som mottek heimeundervisning skal få standpunktkarakterar på vitnemålet sitt.
Me foreldre er glad for dette og ser no fram til å kunne bruka tida til det me skal gjera, nemleg undervisa borna våre.

Christian W. Beck er informert og gledar seg saman med oss. Han ber meg helse folket på Bjoa.