Endelig lys
Av: Per Inge Sørensen 05.05.2005

Endelig etter mange år er det komt prøvelys i gatelyset, eller skal me seia veilys.

For oss som bur midt i bygda så er dette et stort øyeblikk. Spesielt for Lillian som hevdar at nå komme Bjoa snart til å måtta søka bystatus og kanskje må vi betala eiendomsskatt osv. siden me nå har fått noe som dei har hatt i Ølen i årtider.

OBS, der blei det svart igjen...........

Foto: Per Inge Sørensen