Frilutfsrådet og Kari trenger dugnadshjelp
Av: Marit Eikehaugen 17.09.2003

Vi har tidligere skrevet om Frilutftsrådet og årets tilskudd fra spillemidler til nærmiljøanlegg i Ølen. På Bygdekaféen orienterte Frilutfsrådets Kari Dommersnes om tiltakene det var gitt midler til i Vedvik, Gardavik og på Romsa. Som Friluftsrådets kvinne i Sunnhordland følger hun nesten daglig opp områdene rådet forvalter her inne. Da vi ringte henne var hun i ferd med å legge til kai på Romsa.

For å få midlene til konto må dugnadsvillige personer bistå Frilutftsrådet i selve utførelsen av arbeidet. Ubrukte midler går tilbake til Friluftsrådenes Landsforbund hvis ikke arbeidene kan settes i gang samme året midlene er gitt for. Derfor er det viktig å benytte seg av gaven når Kari og hennes kollegaer i Friluftsrådet har prioritert Ølen blant mange andre friluftsområder i regionen.

I Vedvik skal det komme nytt volleyballstativ og her trengs det folk som kan støpe fundamentene til de 2 søylene. Det skal også settes opp benker og bord. Disse kommer ferdig fra Frilutfsrådet. I tillegg kommer det en helt ny grill til den vakre badeviken. Friluftsrådet vil prøve ut en ny modell, nedfelt i bordflaten.

I Gardavik trenger Kari hjelp til å rydde stranden. Deretter kommer et sandleggingsfartøy med hvit fin sand til Ålfjordens fantastiske badevik. Dette vil kunne gi Gardavik et sus av velkjente sydhavsstender. Dersom årets tilskudd strekker til vil Friluftsrådet i tillegg spandere benker, bord og fast ildsted i Gardavik.

På Romsa skal det nytt tak på de gamle murene på naustet på Lille Romsa.

Så her ser du, Kari trenger den hjelpen hun kan få. Til gjengjeld kan du selv og mange med deg benytte de godt tilrettelagte og velholdte friluftsområdene i Ølen hele året. Har du lyst kan du ringe Kari: 522774830 - 53769867 – 95216123. Og husk, du trenger slett ikke være bjoabu for å delta i dugnadene, så ring nå!

Foto: Marit Eikehaugen.