Med Haugesunds Avis på kommunehuset
Av: Marit Eikehaugen 16.09.2003

Opptellingen etter valget skjedde på kommunehuset i Ølen. Haugesunds Avis var til stede. Klikk her.

Foto: Marit Eikehaugen.