Kjekke ungdommer gjør kafékveldene trivelig
Av: Marit Eikehaugen 13.09.2003

At Bygdekafékveldene på Bjoa er populært viste så visst torsdagskveldens frammøte. Salen var bort imot fullsatt. Den fine og milde septemberkvelden, med rødglødende solnedgang over Bjoalandet, ga også rom for blant annet bredbånd, invitasjon til enda mer dugnad, nytt fra Helsestasjonen og Bjoa Boksamling.

Etter drapet på den svenske utenriksministeren valgte arrangøren, i forståelse med ordførerkandidatene, å avlyse den planlagte ordførerduellen.

Denne gang var det 4-H som stod for den utmerkede serveringen. Besøkende utenbygds fra var gledelig overrasket over deltakelsen i bygda på høstens første Bygdekafékveld.

På sparket leste Rune Hetland fra den kjente Etneforfatteren Ingvar Moe og ordfører Bergsvåg tok, til tross for avlyst ordførerduell, likevel turen til Bjoa for å kåre Bjoanettipserne.

Det sosiale treffstedet Bygdekaféen er blitt er et kjærkomment tilbud for alle. Mens vikebuen og ølensbuen kun trakk et fåtall ut av go’stolen i egne bygder, møtte bjoabuen, som alltid, tallrikt fram. Da passer det å avslutte med Anne Tone Salte Andersen sine ord i den sammenheng, - så heldig dere er her ute!

Foto: Marit Eikehaugen. På kjøkkenet fant vi Bjoa 4-H. Her hilser søster Camilla Miljeteig (3. fra høyre) og resten av gjengen til tidligere 4-H leder Cecilie på Svalbard.