Bjoanett endelig på nettet!
Av: Torbjørn Hamre 14.02.2000

Startskuddet for den første offisielle forsiden til Bjoanett gikk den 14. februar 2000. Det vil etter hvert bli en masse sider med lokalt stoff og først ute er aktivitetskalenderen, hvor en kan følge med på det som skjer lokalt på Bjoa. Senere vil det bli blledarkiv, leksikon, e-post, smånotiser og oppslagtavle og en masse mer. Ta dere tid til å komme med innspill, ideer og få oppdatert kalenderen. Dette er en web for dere.