Bli medlem
Logg inn
Framsida
Artikkel-arkiv
Kalendar
Fotoalbum
Links

Gjestebok

Legg inn artikkel
Legg inn arrangement
Legg inn annonse

Tilbakemelding/tips

Om Bjoanett

Det er Kulturmidler i luften!
Av: Marit Eikehaugen 21.02.2001

Den 15. mars går fristen ut for årets søknadsrunde til kulturkontorets pott øremerket kulturmidler 2001.

Visste du at det på Bjoalandet finnes rundt 30 lag og foreninger? I oversikten fra kommunen er ikke Bjoa Bygdeutviklingslag, Bjoa Montessoriforening, og vellagene for Sveinavik Hyttepark og det nye boligfeltet i Apalvik nevnt på listen. Om sistnevnte er etablert vites ikke i skrivende stund. En oversikt over lag og foreninger på Bjoa vil komme senere her på Bjoanett.

Den 15. mars går fristen ut for årets søknadsrunde til kulturkontorets pott øremerket kulturmidler 2001. Du har altså under en måned på deg til å ferdigstille søknaden.Kulturkontoret har tlf. nr. 53768980 og e-postadresse aheggebo@olen.kommune.noLes bare hva kulturkontoret informerer om på kommunes hjemmesider www.olen.kommune.no


”Me viser til den årlege utdelinga av kulturmidlar til lag og organisasjonar, og sender her retningsliner og søknadsskjema for år 2001. og 15. september for tilskot til drift/aktivitet, kurs, vaksenopplæring, særskilde kulturtiltak /prosjekt og kultur og verneverdige anlegg. Oppstartingstilskot til nye lag kan søkjast heile året. Det er verd å merka seg at tilskota i år blir øyremerka aktivitetar og tiltak for born og unge opp til 18 år. Lag med medlemmer og aktivitetar berre for vaksne over 18 år, får ikkje tilskot. Dersom slike lag arrangerer aktivitetar der målgruppa er born/unge, kan det søkjast tilskot til prosjektet. Ølen komme - tilskot til kulturarbeid vert også sendt alle idrettslaga i Ølen kommune samt Ølen Idrettsråd. Ein skal vera merksam på at søknadene frå idrettslaga skal rettast til Idrettsrådet som har eigne reglar og søknadsfristar for tildeling av kulturmidlar. Anleggsplanen for idrett og friluftsliv i Ølen kommune er rullert år 2000/2001. Denne planen vil dei neste 4 åra bli revidert ein gong i året. Det er viktig at søknader om spelemidlar som er planlagt blir sendt Ølen kommune i god tid og seinast innan 1. september fordi desse skal reviderast inn i anleggsplanen. Søknadsskjema og søkjarhefte kan ein få ved å venda seg til kulturkontoret. Alle søknader skal vera poststempla innan søknadsfristen som er fastsett for kvart einskilt søknadsområde. Dersom det er spørsmål til søknadsprosedyrar eller anna ein lurer på, kan ein venda seg til kulturkontoret. Innkomne og godkjende søknader vil bli handsama i løpet av mai/juni 2001.”Tips ein venn!
Send eit tips til andre om denne artikkelen ved å fylle ut felta under og trykke på 'Send'
Mottakars navn
Mottakars e-post
Ditt navn
Din e-post
 
Klikk her for utskriftsvennleg versjon


Søk i artikler:

Dei siste artiklane
• 24.04 - Bygdakafe på Helsehuset
• 24.04 - Bjoa Båtlag - Havnevakter 2019
• 08.04 - Basar på Utbjoa Bedehus
• 18.03 - Invitasjon til førstehjelpskurs på Helsehuset
• 14.03 - BBU avholder årsmøte i kveld
• 12.02 - Bjoa Båtlag - Innkalling til Årsmøte
• 04.02 - Handlebussen Bjoa - Vikebygd
• 29.01 - Velkommen til Kløvertreff på Helsehuset
• 29.01 - Årsmøte i Fotballgruppa
• 26.11 - Sogelaget inviterer til grøtfest på Bjoa